Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayınlanan karar çerçevesinde rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına dayalı projelerin 1, 2, veya 3. teşvik bölgelerinde yer alan 37 şehirden birisinde gerçekleştirilmesi durumunda bu illere göre daha yüksek yatırım desteklerinin sağlandığı 4. bölge destekleri lisanssız rüzgar ve güneş projeleri için uygulanacak. 4, 5 ve 6. bölgelerde uygulanacak yatırımların da destekleri bulundukları bölgeye göre olacak.
KDV istisnasına ek olarak
-Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde yapılan yatırımlarda 7 yıla kadar sigorta primi işveren desteği ve %40 oranında vergi indirimi,
-Organize Sanayi Bölgeleri dışında ise %30 oranında vergi indirimi ve 6 yıla kadar primi işveren desteği sağlanacak.
“Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” başlıklı düzenlemeye eklenen EK-2B sayılı ve “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosuna eklenen dipnotta “(14) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kar payı desteği sağlanmaksızın, 1., 2. ve 3. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4. bölgede uygulanan, 4., 5. ve 6. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.” belirtilmektedir