Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’ndeki değişiklik çerçevesinde;

– Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performansı B ve üzeri,
– En az %10 oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip,
– Toplam inşaat alanı asgari 2000 m2 ve üzeri olan binalara Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB) olarak yer verilmektedir.
Not: Yönetmelikteki esasları karşılamayan bina, ilgili idarenin vermiş olduğu ruhsatı alma hakkına sahip olmayacaktır. Eksiklerini giderene kadar yapı kullanım izni de verilmeyecektir.

Öngörülen Zaman ve Koşullar
1 Ocak 2023 – 1 Ocak 2025 arasındaki zaman diliminde Yenilenebilir Enerji Kullanma Zorunluluğu %5 ve uygulamaya söz konusu yapı inşaat alanı 5000 m2 ve üzeri olarak belirlenmiştir.
1 Ocak 2025 tarihi sonrasında Yenilenebilir Enerji Kullanma Zorunluluğu %10 ve uygulamaya söz konusu yapı inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olan binalara NSEB olarak inşa edilme koşulu getirilmiştir.