5 Mart 2022 günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen karar çerçevesinde, sanayi ve tarımsal amaçlı tesislerinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme güçlerine iki katına kadar lisanssız elektrik üretimi yapma imkanı getirildi.
Değişikliğe ilişkin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler başlıklı 14’üncü maddesinin ”G” bendi şu şekilde değiştirildi:
“Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi.”