KURUMSAL

Hakkımızda

10 yılı aşkın enerji sektörü tecrübesine sahip ekibimiz; rüzgâr, doğalgaz, biyogaz, elektrik ticareti alanlarında hem yatırımcı hem de profesyonel olarak yer almıştır. Bu bilgi, birikim ve tecrübeyi Güneş Enerjisi Sistemleri sektörüne aktarmak üzere bir araya gelen ekibimiz, İstanbulGES ile Türkiye’nin her noktasında ve yurt dışında EPC ve bakım-onarım hizmetleri vermeyi hedeflemektedir. Paydaşlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutarak çıktığımız bu yolda firmamız yurt içi ve yurt dışı GES yatırımcılarına kaliteli hizmet ve doğa dostu çözümler sunmaktadır. İstanbulGES, yenilenebilir enerji alanındaki projeleri ile gelecek nesillere yenilikçi, sürdürülebilir ve daha yeşil bir dünya bırakmayı ilke edinmiştir.

Tanıtım Dökümanı

İG_SUNUM.pdf

Kalite Politikalarımız

Yürürlükteki Mevzuat ve Yönetmeliklere Kayıtsız Şartsız Uymak
Ticari Ahlak ve Kaliteli Hizmeti İşten Öne Çıkartmak
Şirket İçi Her Çalışanın ve Yöneticinin Birlik İçinde Uyumlu Çalışmasını Sağlamak
Teknolojik Gelişmelere Yakından Takip Ederek Süratle Ayak Uydurmak
Dayanıklı Malzeme ve Kalıcı İşçiliği Hizmetlerimizde Öncelik Yapmak
Personeli Uygulamalı Eğitmek ve Yetişen Personelin Sürekliliğini Sağlamak
Şirketin Menfaatlerinin, Müşterinin Memnuniyetinin Sonucu Olduğunun Farkında Olmak
Müşteri Odaklı Kaliteli Hizmetimizden Ödün Vermemek ve Sürekli Gelişimini Sağlamak
Sistemler Riskleri Proaktif Hareket Ederek Minimize Etmek
Uluslararası Standartlardan Hiçbir Şartta Ödün Vermemek ve Daima Standartları Takip Etmek
Tedarikçilerimizin Kalite ve Hizmet Düzeylerini Düzenli Olarak Denetlemek
Değişen Pazar ve Müşteri Taleplerine Duyarlı vemGelişime Açık Olmak
Türkiye’de Edinilmiş Tecrübe ve Birikimlerle, Yurtdışında da İşler Yaparak Ülke Ekonomisine Katkı Sağlamak
Sosyal Sorumluluk Bilincinde Faaliyet Göstermek

İSG ve Çevre Politikalarımız

Faaliyetlerimizi Yürürlükte Bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile İlgili Mevzuat, İdari Düzenlemeler ve Yasal Şartlara Uyarak Sürdürmek
İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü Desteklemek ve Gelişmesini Sağlamak
Sağlıklı ve Güvenli Bir Çalışma Ortamı İçin Güvenli Ekipman ve Uygun Teknolojiler Kullanmak
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İyileştirilmesi Çalışmalarına Organizasyonun Her Kademesinin ve Paydaşlarının Katılımını Sağlamak
İş Sağlığı ve Güvenliği İlkelerimizin Benimsenmesi İçin Çalışanlarımıza ve Hizmet Aldığımız Tedarikçi Firmaların Çalışanlarına, Ziyaretçilere, Stajyerlere Yönelik Eğitim ve Etkinlikleri Geliştirerek Sürdürmek
Faaliyet Gösterdiğimiz Her Ülkede İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Diğer Gerekliliklere Uymak
Çevreye, Canlılara ve İnsanlara Duyarlı Yenilenebilir Enerji Sistemleri Geliştirmek
Mevcut Doğal Kaynakların Korunması, Geri Kazanılması ve Atıkların En Aza İndirilmesi İçin Gerekli Çalışmaları Yürütmek ve Bilinci Oluşturmak
“Çevreye Saygı” Bilinciyle, Sınırlı Olan Doğal Kaynaklarımızı Koruyarak Gelecek Nesillere Sağlıklı Bir Çevre Bırakmak
Müşteriler, Çalışanlar ve Tedarikçiler de Dahil Olmak Üzere Tüm İlgili Tarafların Çevre Bilincinin Geliştirilmesi İçin Çalışmalarda Bulunmak
Yürütülen Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Etkileri, Ortadan Kaldırmak ve Etkilerini En Aza İndirecek Gerekli Önleyici Girişimlerde Bulunarak Mevcut Sistemi Sürekli İyileştirmek

Bilgi Güvenliği Politikalarımız

Bilgi Güvenliği ile ilgili Mevzuatlara ve İdari Düzenlemelere Uymak
Kişisel ve Elektronik İletişimde ve Üçüncü Taraflarla Yapılan Bilgi Alışverişlerinde tüm tarafların Bilgilerinin Gizliliğini Korumak
Tüm Çalışanlara Bilgi Güvenliği Farkındalığını Artırmak Adına Çalışmalar Yürütmek
Bilgi Güvenliğindeki Tehlike, İhlal ve Açıkları Raporlamak ve Tekrar Etmemesi İçin Önlemler Almak
Kurum İçi Bilgi Kaynakları Yetkisiz Kişiler ile Paylaşılmamasını Sağlamak
Kurum Bilişim Kaynakları T.C. Yasalarına ve Bunlara Bağlı Yönetmeliklere Aykırı Faaliyetler Amacı ile Kullanılmamasını Sağlamak
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi olan Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirliği Risk Yönetimi çerçevesinde ele alarak değerlendirmek ve iş sürekliliği ile bilgi güvenliği amaçlarına ulaşmada çerçeve oluşturmasını sağlamak ve sistemi sürekli iyileştirmektir.